Jans slægtstræ

Shared notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
I folketællingen af den 1. februar 1880 for Veggerslev By og Sogn, Djurs Nørre Herred, Randers Amt e… 1 0 0 0 Never
I Folketællingerne for såvel 1834 som 1840 er Thomas' fødeår angivet som værende 1788, medens FT1850… 1 0 0 0 Never
Ved indsættelse i Horsens Tugthus den 11. august 1857 er Mads alder angivet til 31 år og andre oplys… 1 0 0 0 Never
I Folketællingerne for såvel 1834 og 1840 som 1850 er Constances fødeår angivet som værende 1801. 1 0 0 0 Never
En kilde på Nettet angiver, at Valentin skulle være født i 1551 (og død i 1616). 1 0 0 0 Never
Familien boede på adressen Kirsebærvej 5 (Nykøbing F Landsogn). 1 0 0 0 Never
Familien boede på adressen Kirsebærvej 5 (Nykøbing F Landsogn). 1 0 0 0 Never
Den tidligste kirkebog fra Frederiks Sogn er fra 1814, så vi må her støtte os til folketællingerne 1 0 0 0 Never
Familien boede på adressen Østergade 11 (Nykøbing F Købstad). 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for Magleby Sogn er det anført, at Mads' Mor er Anne (Meidatter) af et sted, der bedst… 1 0 0 0 Never
Oskar har den 24. februar i København taget navneforandring fra Hansen til Huglstad 1 0 0 0 Never
Søren findes sammen med konen Nielsine og 3 børn i folketællingen af 1880 for Veggerslev By og Sogn,… 1 0 0 0 Never
Madsine bliver i 1862 gift i Vejlby med Hans Peter Andersen og de får i hvert fald 3 børn; det sidst… 1 0 0 0 Never
Levede i Hygild i Ejstrup Sogn ved FT 1801; kilde på Nettet angiver, at hun skulle være død i 1806,… 1 0 0 0 Never
En kilde på Internettet angiver, at såvel Christen som hans kone Maren dør i 1760 i Sangstrup By i V… 1 0 0 0 Never
En kilde på Internettet angiver, at såvel Maren som hendes mand Christen dør i 1760 i Sangstrup By i… 1 0 0 0 Never
Hans falder i krigen 1848-50 1 0 0 0 Never
Det virker underligt, at Constance er død blot 8 dage efter hendes mand Thomas. 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for Lindelse Sogn er der ved Wilhelmines begravelse i 1892 angivet, at hun er separeret… 1 0 0 0 Never
Anders gifter sig den 28/6 1889 med Ane Kathrine Pedersen Dahl (født den 22/6 1862) i Enslev, Djursl… 1 0 0 0 Never
Død af gammel brystsyge. 1 0 0 0 Never
Alderen for Niels' død er i kirkebogen angivet til 73 år. 1 0 0 0 Never
I kirkebogen er der ved Jørgens begravelse anført følgende: 1 0 0 0 Never
Niels' lillebror, som også hedder Niels fødes omkring 1780. 1 0 0 0 Never
Mette figurerer i folketællingen for 1870 i Vejlby; hun er ikke med i 1880 og hun er ikke anført i k… 1 0 0 0 Never
Forblødte efter 6 ugers indlæggelse på Nykøbing Sygehus p.g.a. et brækket lårben 1 0 0 0 Never
Albert og Karen gifter sig den 30. juni 1852 i Bryrup, hvor de begge er flyttet til i maj samme år (… 0 1 0 0 Never
I føle kirkebog for Veng Sogn var Laurs enkemand og Anne enke, da de blev gift 0 1 0 0 Never
Søren er ved folketællingen i 1860 tjenestekarl i Linneberg i Ikast Sogn. 1 0 0 0 Never
I bogen Ikast Sogn (skrevet af Bernhard Larsen i 1967) nævnes under matr. nr. 6<b>y</b> Lille Nørlun… 1 0 0 0 Never
En Søren Andersen findes i FT1850 for Bredstrup By, Gammelsogn, Djurs Nørre, Randers; han er født i… 1 0 0 0 Never
Niels Peder blev gift 2/3 1913 i Beder ved Århus. 1 0 0 0 Never
Lars Jensen er ved Sønnen Sørens dåb og konfirmation hjemmehørende i "Herningsholm". 1 0 0 0 Never
Anne Kirstine er ugift ved Sønnen Sørens dåb og det er hun fortsat ved hans konfirmation. 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for dåben er fornavnet angivet til at være Albreth og i kirkebogen for brylluppet er fo… 1 0 0 0 Never
Marens Mor hed i følge Net-kilder Gertrud Jensdatter 1 0 0 0 Never
Otto og hans kone Inger findes i folketællingerne for Karlby fra 1834 til 1860 og herefter flytter d… 1 0 0 0 Never
Inger og hendes mand Otto findes i folketællingerne for Karlby fra 1834 til 1860 og herefter flytter… 1 0 0 0 Never
Chresten befinder sig jfr. folketællingen af 1834 på fattighuset i Ikast Kirkeby; han er enkemand og… 1 0 0 0 Never
Chresten befinder sig jfr. folketællingen af 1834 på fattighuset i Ikast Kirkeby og han er enkemand. 1 0 0 0 Never
Ved folketællingen i 1860 bor Karen 73 år gammel hos sønnen Jens Peter og hun figurerer som værende… 1 0 0 0 Never
Mette og hendes ny mand Laurits samt Mettes datter Maren flytter jfr. kirkebøgernes af- og tilgangsl… 1 0 0 0 Never
Laurits Christensen (eller Laurids Kristensen) er søn af Christen Gregersen. 1 0 0 0 Never
Oplysninger om Sørens fødested og fødselsdato er fundet i folketællingen af 1901 for Bjerring Sogn,… 1 0 0 0 Never
Oplysninger om Augustas fødested og fødselsdato er fundet i folketællingen af 1901 for Bjerring Sogn… 1 0 0 0 Never
Thomas og hans kone Constance er fundet i folketællingerne for 1834, 1840 og 1850. 1 0 0 0 Never
Mads har jfr. kirkebog for Horsens Tugthus i Nim Herred, Skanderborg Amt været indsat i fængslet; ha… 0 0 0 0 Never
Constance og hendes mand Thomas er fundet i folketællingerne for 1834, 1840 og 1850. 1 0 0 0 Never
Gift med Ane Dorthe Andersen den 26/6 1870 i Tillitse, Maribo Amt. 1 0 0 0 Never
FT1834 kalder hende Caroline Sophie og FT1840 kalder hende Sophie Caroline 1 0 0 0 Never
En kilde på Internet oplyser, at Thora blev gift med en Gustav Broholm (1826-1880). 1 0 0 0 Never
Nielsine findes i folketællingen fra 1925 (året før hendes død) for Bredstrup By, Gammelsogn Sogn, D… 1 0 0 0 Never
Wilhelmine fik sønnen Jørgen med udlagt barnefader T. Petersen, som vist nok var grænsegendarm, mede… 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for Magleby Sogn er det anført, at Mads Larsens Mor er Anne Madsdatter af Nordenbro. De… 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for Magleby Sogn er det anført, at Mads Larsens Mor er Anne Madsdatter af Nordenbro. De… 1 0 0 0 Never
Laurs og Cathrine figurerer ikke i folketællingen for Voldby i 1880 på trods af, at Laurs først dør… 1 0 0 0 Never
Af kirkebogen for Mettes bryllup med Jørgen fremgår det, at hun (den 24/4 1824) var 36 år gammel.og… 1 0 0 0 Never
Laurs og Cathrine figurerer ikke i folketællingen for Voldby i 1880 på trods af, at Laurs først dør… 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for sønnens dåb er han angivet til værende af noget, som umiddelbart læses som Hansbye,… 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for sønnens dåb er hun angivet til værende af (Føerslev) 1 0 0 0 Never
Ane er tidligst død i 1845, men hendes begravelse har ikke kunnet findes i kirkebøgerne for Vejlby. 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for datteren Karens dåb i 1787 er familiens bosted angivet til Dalstrup (som er et sted… 1 0 0 0 Never
Sara bliver viet til Peder Erichsen i 1803 i Vejlby Kirke. 1 0 0 0 Never
Jørgens forældre har ikke kunnes findes ud fra kirkebøgerne alene, da Jørgen ikke fik Kieler-navnet… 1 0 0 0 Never
Jeg tror ikke, at det er den rigtige Bodil, da hende her er født i Brarup Sogn og Hans Mor burde vær… 1 0 0 0 Never
I FT 1801 for Hvedsteen By, Gassum Sogn, Nørhald Herred, Randers Amt findes en 36 årig ugift tjenest… 1 0 0 0 Never
Christens første kone Kiersten dør i april 1993 og i oktober samme år gifter han sig igen (med Maren… 1 0 0 0 Never
Amalie blev gift i Lindelse Sogn i 1887 med sømand Søren Andersen (født den 25/9 1861 i Gedsted, Asm… 1 0 0 0 Thursday, March 19, 2020 11:00 AM
Det mest sandsynlige efternavn er det, som er brugt i folketællingen for 1801 i Frederiks Sogn, alts… 1 0 0 0 Never
Marie immigrerede til USA, hvor hun blev gift i Los Angeles den 18/11 1915. 1 0 0 0 Never
I folketællingen for 1850 i Voldby figurererer den 63-årige Peder som værende sognefoged i Voldby. 1 0 0 0 Never
I folketællingen for Voldby i 1801 figurerer Søren ikke, medens Karen er gift med Jens Jensen Tørsle… 1 0 0 0 Never
Ved folketællingen i 1787 for Voldby Sogn står Johanne opført som enke; Peder er således død. 1 0 0 0 Never
Ved folketællingen i 1787 for Voldby Sogn står Johanne opført som enke, 77 år gammel. 1 0 0 0 Never
I folketællingen for Voldby i 1801 figurerer Søren ikke, medens Karen er gift med Jens Jensen Tørsle… 1 0 0 0 Never
Den tyske endelse "in" på kvinders efternavne svarer til den danske endelse "datter", blot brugte ma… 1 0 0 0 Never
Forsøg på udredning af navn Johan Gallus Breuner / Georg(e) Wendel von Echtzel 1 0 0 0 Never
I kirkebogen for Constances begravelse er hendes navn angivet til at være Constance Kieler født Hans… 1 0 0 0 Never
Det er oplyst i kirkebogen for Jørgens begravelse, at han var aftægtsmand og boede hos svigersønnen… 1 0 0 0 Never